Kuinka käytät TOHTOS-kursseja? How to use TOHTOS courses? 

Johdannoksi TOHTOS-kurssien käyttäjille (in English below)

TOHTOS-kurssien kokonaisuus on luotu ESR-rahoitteisessa projektissa. Kurssit on viety Findocnetin Moodle-verkkokurssialustalle suomalaisten yliopistojen käyttäväksi tohtorikoulutuksessaan HAKA -tunnistautumisen kautta. Kursseja voi käyttää Findocnet-alueella.

Huom! Kurssi on kopioitava yliopistokohtaiseen kansioon opetusta varten. TOHTOS-kansiossa olevaan ladattavaan kurssiversioon ei saa tehdä muutoksia eikä sen kautta saa järjestää opetusta.  Näet viimeisimmät ladattavat versiot TOHTOS-kurssialueelta. Ladattavat versiot on nimetty: Kurssinnimi_ Download2019_1.0. Voit nimetä opetettavan kurssin uudelleen omalla alueellasi.

LATAUSOIKEUDET KURSSEILLE ANNETAAN SOVITUN MUKAISESTI YLIOPISTOITTAIN.

Huomaathan, että kursseja ei päivitetä säännöllisesti, minkä vuoksi opettajan on tarkistettava kurssin ja sen osien toimivuus huolellisesti ennen opetuksen alkua.

Hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti, jos muokkaat, päivität tai täydennät opetettavan kurssin materiaalia, materiaalista on käytävä ilmi, miltä osin ja kenen toimesta muokkauksia, päivityksiä tai täydennyksiä on tehty.

Jos huomaat ladattavissa kursseissa oleellisia teknisiä puutteita (esimerkiksi videot eivät näy ollenkaan), ilmoita asiasta kurssin yhteyshenkilölle (mainittu alla). Kurssit sisältävät myös erillisiä ohjeita opettajille.

Kurssien yhteyshenkilöt:
Business skills for doctoral students, virpi.juppo@uwasa.fi
Career Course for Doctoral Researchers, olli.nuutinen@tuni.fi
Interactive Leadership Skills, uniogs@oulu.fi
Project Management, merja.lyytikainen@uef.fi
Writing Research Grant Proposals, olli.nuutinen@tuni.fi


Introduction to TOHTOS course users

TOHTOS courses are developed in a ESF funded project. The courses have been dowloaded to Findocnet Moodle area to be used in doctoral education by Finnish Universities through HAKA registration. Courses can be used only in Findocnet area if not otherwise agreed.

Please note! You must download the course version in your university-specific folder before  organising teaching. You must not do any amendments or organise teaching through the downloadable version of the course in the TOHTOS folder. You will see the latest dowloadable versions in the TOHTOS folder named as coursename_Download2019_1.0. You can re-name the course in your own university's folder after copying the course.

DOWNLOADING RIGHTS WILL BE GIVEN ACCORDING AGREEMENT TO EVERY UNIVERSITY

Please note, TOHTOS courses are not regularly updated. Therefore, teacher has to carefully check the course content and functions before organising teaching.

According to good scientific practice, if you edit, update or add material in the taught courses, please make a notification about which changes and by whom are made to the original version.

If you notice essential techical problems in the downloadable courses (e.g. videos don't show at all), contact course contact person (mentioned below). Courses may also include additional instructions to the teachers.

Course contact persons:

Business skills for doctoral students, virpi.juppo@uwasa.fi
Career Course for Doctoral Researchers, olli.nuutinen@tuni.fi
Interactive Leadership Skills, uniogs@oulu.fi
Project Management, merja.lyytikainen@uef.fi
Writing Research Grant Proposals, olli.nuutinen@tuni.fi